Семинар "Алгоритми и Примена"
Време Наслов Презентер / модератор
11:00 – 11:20 Отварање на семинарот  Проф. д-р Ванчо Чабуковски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
11:20 – 11:40 БИНАРНИ СТЕБЛА И ХЕШ ФУНКЦИИ – ПРИМЕНА ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ВО ГОЛЕМИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ Дипл. инж. Горан Митковски, К3 Телевизија, Куманово
11:40 – 12:00 АЛГОРИТМИ ЗА СОРТИРАЊЕ НА МАСИВНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ Дејан Каракашов, SkyOptical LLC, Дубаи
12:00 – 12:20 АЛГОРИТМИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СЕИЗМОЛОШКИ СИГНАЛИ ВО ЕДИНСТВЕНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ Дипл. инж. Елена Голубовска,  Asseco SEE ДООЕЛ Македонија - Скопје
12:20 – 12:40 Кафе пауза
12:40 – 13:00 АЛГОРИТАМ ЗА АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПОДАТОЧНИ МНОЖЕСТВА ВО КЛАСИФИКАЦИСКИ ПРОБЛЕМ Дипл. инж. Биљана Заева, Asseco SEE ДООЕЛ Македонија - Скопје
13:00 – 13:20 АЛГОРИТАМ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА СТРУЧНИ ТЕРМИНИ ОД ТЕКСТ Д-р Ванчо Чабуковски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
13:20 – 14:00 Коктел/Ручек

14:00 – 14:20 КОМПРЕСИЈА НА СЛИКИ И ПРИМЕНА НА ХУФМАНОВ КОД Дипл. инж. Марија Ефремова,
М-р Огнен Спироски Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
14:20 – 14:40 АЛГОРИТМИ ЗА НАЈКРАТОК ПАТ – ПРИМЕНА ВО МРЕЖНО РУТИРАЊЕ Калина Хаџи Лега, МАТРИКС И. Т. ГЛОБАЛ СЕРВИЦЕС Македонија, Скопје
14:40 – 15:00 ТЕОРИЈА НА БРОЕВИ И КРИПТОСИСТЕМИ Дипл. инж. Сашко Јанев, М-р Огнен Спироски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
15:00 – 15:20 Кафе Пауза
15:20 – 15:40 Дипл. инж. Димитар Анастасовски,  Д-р Роман Голубовски Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
15:40 – 16:10 АЛГОРИТМИ ЗА МАТЕМАТИЧКО КАЛИБРИРАЊЕ НА СЕНЗОРИ ЗА ВГРАДЛИВИ АПЛИКАЦИИ Дипл. инж. Игор Јаневски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
16:00 – 16:30 Затварање на семинарот
Тркалезна маса на тема “Алгоритамска економија – предизвици”
Модератори:
Проф. д-р Ванчо Чабуковски,
Доц. д-р Роман Голубовски,
Природно-математички факултет,
УКИМ – Скопје

Програма на семинарот во PDF