Семинар “АЛГОРИТМИ И ПРИМЕНА”

Програма на Семинар "Алгоритми и Примена"

Програма на семинарот (PDF)

Програма на Семинар “Серверска и Мрежна Виртуелизација во Податочни Центри”

Програма на Семинар „Развој на софтвер и бази на податоци“